Skulle jag vara ganska rik snart efter äggdonation Aggdonationegv


Vagen att fa vanta en baby snabbare

Onaturlig insemination: Process och definition

  • Satt att fa vanta snabbare
  • Hur man far barnet snabbare
  • Tips for att fa barnet snabbare
  • Hur man blir forvantans snabbare
  • Tips for att bli forvantat snabbare
  • Tips for att bli gravid snabbare idag
  • Komma med barn snabbare

I grund och botten ar onaturlig insemination den metod dar spermier ar for hand placerade i en kvinnas vaginala kanal eller livmoder bara for att bli gravid en ungare. Forfarandet gors med ny eller isperma sperma. For en mer detaljerad betydelse klicka pa den har lanken (Ett nytt fonsterruta ar oppet).

Konceptet med konstgjord insemination ar okomplicerat, men metoden kan istallet vara hard och tidskravande. Det finns flera overvaganden nar man valjer att uppleva denna teknik. Till att borja med kan du hitta om tre sorter av konstgjorda inseminationsbehandlingar. De ar Intravaginal Insemination (IVI), Intracervical Insemination (ICI) och Intrauterin Insemination (IUI). Valjer vilken onaturlig basta fertilitetskliniken utomlands inseminationsmetoden for anvandning kan vara en extremt personlig bestamning plus beror pa huruvida du har valt att anvanda ren eller frysande semen. Att valja den basta strategin ar det forsta steget samtidigt.

Procedur

Alla de lesbiska paren, som jag personligen vet, som har tankt ett barn via artificiell insemination, har anvant intrauterin insemination eftersom det ar det mest effektiva. Detta ar i princip strategin min flickvan och sa har jag ocksa valt. Inte bara for att sannolikheten for att bli gravid ar okad och ocksa eftersom det ar den enda tekniken som min lakare kommer att arbeta med. Det ar den process hon har skickat ett av de mest bra resultaten med.

Personligen tycker jag att det ar viktigt att bestamma vilken metod som ska anvandas innan man gar vidare till ett annat stadium och valjer en spermadonator. Detta ar verkligen smart pa grund av att vissa injektionsflaskor ar tillgangliga for varje metod i spermibankbolagen. Du vill inte ha ditt hjartat installt pa en viss givare for att upptacka att det inte finns nagra ICI- eller IUI-flaskor fran sina exemplar. Med hjalp av den har metoden kommer din uppgift sannolikt att vara den strategin du bara valjer. Om du bestammer dig for att anvanda intrauterin insemination, eftersom det ar den mest tillforlitliga, sa vill du specifikt soka efter en givare som har IUI-flaskor till exempel. Nar du har valt vilken teknik som ska anvandas kan det vara en chans att valja en givare.

Besluta om en givare

Om du ar en lesbisk fa eller kanske en enskild kvinna kan val av en givare vara det storsta steget under vagen. Vem kommer att vara barnets biologiska fader? Kan det vara en erkand givare, det vill saga en van, en partners familjemedlem eller kanske en oppen givare fran din sperma finansinstitut? Kan det vara en obekant givare fran spermiernas finansinstitut? Detta kan vara ett anmarkningsvart personligt val som passar din livsstil. Min alskare och att jag investerade manga mangder flera timmar som diskuterar detta mycket amne.

Vi bestamde oss for att anvanda ett sperminstitut fran borjan pa grund av det faktum att vi inte ville ha nagra problem som kan uppsta genom att anvanda en kollega men vi haft en svar erfarenhet att valja om de skulle anvanda sig av en okand givare eller kanske en oppen 1 . Slutligen valde vi att anvanda en okand givare men faktiskt kan jag inte upprepa det vi kanske inte omvandlar vart sinne precis innan var forsta stravan. Vi har verkligen valt en valskott fran de tva klasserna.

Att besluta om ditt respektive barns biologiska fader kommer att vara en tarmslackande beslutsamhet. Det kommer att innebara mycket samtalstid tillsammans med din alskare oavsett om du kommer att anstalla en erkand givare eller eventuellt en semenbankinstitution. Jag kommer att agna en komplett webbplats pa denna webbplats om flera aspekter som ingar nar du soker en lamplig givare.

Plocka en medicinsk professionell

Med tanke pa att du har fattat ett beslut som man-made insemination procedure for att utnyttja och dar du star att fa din sema fran, det ar en chans att valja en mycket bra lakare. Detta maste vara ett allvarligt problem for alla de lesbiska kvinnorna. Tyvarr finns det fortfarande en hel del homofobi pa jorden. Det finns just nu ett rattssalssamfalle som gar fran en lesbisk dam och hennes tidigare sjukvardspersonal eftersom de avvisade for att infora som ett resultat av hennes sexuella laggning. Rad om att valja en stor lakare och alla problem som ar kopplade till det kommer troligen att namnas mer pa min egen doktors hemsida.

Snart efter att ha hittat en utmarkt lakare, kontakta omedelbart arbetet for att producera ditt forsta samrad. De flesta arbetsplatser kommer inte att ha nastan nagonting lattillgangligt i minst 4 till 6 manader. Denna preliminara ga till ar avgorande for att bedoma din niva av komfort tillsammans med lakaren och ocksa for att faststalla din kroppsliga halsa. Hanvisa till min historia, for att ta reda pa de steg jag behovde overvaga under och snart efter mitt forsta besok.

Ultimate Move

Eftersom ditt val ar avsett att bara gora det med hjalp av den syntetiska inseminationsmetoden kan det vara dags att borja kartlagga din agglossningscykel. Denna process bor fortsatta i minst tre manader innan du forsoker din forsta insemination. Diagrammet kommer korrekt att rakna ut ditt agglossningsdatum som helst kan leda till att sista fasen blir gravid. Vi hoppas sedan att hora om din formaga att lyckas och vacker ny ungdom.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *